Program B.B.Q

Bimbingan baca Al Quran merupakan upaya pendampingan bagi remaja dan dewasa yang meliputi materi-materi:

  • Pengenalan dan praktek irama dalam bacaan Al Quran,
  • Memahami sifat dan cara huruf hijaiyah dilafalkan/diucapkan.
  • Ahkamul huruf
  • Ahkam Mad wal Qasr
  • Talaqqi tilawah dewasa
  • Gharib Musykilat
  • Tahsin tilawah Al Quran waqaf ibtida

link bergabung